Geloof Hoop en Liefde huisgemeentes

Netwerk van huisgemeentes te Kockengen en Ede
www.geloofhoopenliefde.nl en www.huisgemeentes.nl


Welkom!
Kern van het huisgemeente zijn:
Handelingen 2: 42: "Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."