Welkom op de website van huisgemeenten Kockengen.


1 Korinthe 13 vers 13:
"Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde."Interessant filmpje over gemeente zijn: Dit is discipelschap!

Handelingen 2: 42: "Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."